OM UTBYGGER

Nydal Bygg Eftf. AS er byggherre og tiltakshaver av Kalandsvantnet Panorama. Vi har lang erfaring med tomteutvikling og utbygging i Bergens regionen.

ansvarsrett_farge-333-copymester